Aktuality

Pasování prvňáčků na čtenáře

11.2.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

21.2.2018

Pasování prvňáčků na čtenáře

19.1.2017

Knihovna roku 2016

Ve čtvrtek 1. září navštívila naši knihovnu porota celostátního kola státní ceny Knihovna roku 2016. Místní knihovna ve Slavkově byla nominována za Moravskoslezský kraj v kategorii "základní knihovna".

CENA KNIHOVNA ROKU 2016 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Knihovnou roku 2016 se stala Obecní knihovna v Rapotíně na Šumpersku.  

Jak hodnocení probíhalo...

Sousedská knihovna

Slavkov, ulice Kavír

Takzvaná SOUSEDSKÁ KNIHOVNA je skříňka s literaturou umístěná na veřejném místě, pro niž platí pravidlo - přečti a vrať, nebo knihu vyměň za jinou, jak nabádá i nápis na zdi.

Umožňuje půjčit si knížku bez průkazky a v jakoukoli noční i denní dobu. Nebo přinést lidem knížku, kterou už máte přečtenou.

Ve Slavkově je na horním konci v ulici Kavír. Založila ji paní Venuše Drochytková a stará se o ni pan Freiberg.


Dne 4. 8. 2016 byl ve Velkých Hošticích, vesnici roku 2016 Moravskoslezského kraje, předán diplom a finanční ocenění panu starostovi Vladimíru Chovancovi a knihovnici Daně Jarošové.

Vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2016 v Moravskoslezském kraji 


       Do krajského kola v Moravskoslezském kraji bylo přihlášeno 11 obcí, které krajská komise navštívila ve dnech 17. - 20. 5. 2016.

Ve Slavkově jsme členy hodnotící komise přivítali ve středu 18. května odpoledne, kdy jsme členy provedli po naší obci a ukázali zajímavá místa a stavby. Trasa vedla také do naší knihovny. Zde jsme krátkou prezentací představili přestavbu knihovny a nové vybavení. A také rozšířenou spolupráci s místní základní školou, díky níž máme ve Slavkově výborné čtenáře.

Jak se po vyhodnocení soutěže ukázalo, práce a pozitivní změny v naší místní knihovně zaujaly letos členy komise nejvíce. Za což nám byl udělen DIPLOM za moderní knihovnické a informační služby. 

PREZENTACE  k soutěži VESNICE ROKU

V prezentaci jsme zdokumentovali dřívější a současný vzhled knihovny. 

Doplnili jsme fotografie z akcí, pořádaných pro slavkovské děti.

Pravidelné návštěvy dětí základní školy